dog, trippy, weird, pets, chihuahua, daxnorman, dax norman, tribute, weirdo, ironic, nightmare fuel, schnauzer

dog, trippy, weird, pets, chihuahua, daxnorman, dax norman, tribute, weirdo, ironic, nightmare fuel, schnauzer